Termeni și condiții

pentru inscrierea online pentru admitere la ,,Universitatea Ștefan cel Mare", din Suceava

 

Cine suntem?

Acest site este deţinut de ,,Universitatea Ștefan cel Mare", din Suceava şi funcţionează conform legislaţiei române în domeniul său de activitate.

Adresa siteului nostru de taxe este: https://admitereonline.ro/admitere

Ce date personale colectăm

Comentarii

Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui produs/taxă, conţinut, date, materiale, informaţii sau servicii prin intermediul site-ului nostru, dumneavoastră sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii.

Accesul la site

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea inscrie online pe admitereonline.usv.ro, trebuie să aveți un cont pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, aşa cum sunt acestea specificate în documente, și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect şi complet.

În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Înregistrarea ca membru, parola și comportamentul ca membru:

Prin înregistrarea ca membru, veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de email) și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.

Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.

Puteți să utilizați site-ul nostru doar dacă sunteți de acord cu acești "Termeni și condiții". Dumneavoastră sunteți responsabil pentru menținerea caracterului secret al parolelor dumneavoastră, informațiilor privind autentificarea și contul. Veți răspunde financiar pentru toate utilizările site-ului nostru de orice persoană care utilizează parola dumneavoastră și informațiile dumneavoastră de autentificare. Sunteți de acord să fiți pe deplin responsabili pentru orice comenzi și plăți făcute prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră. Prin prezenta, vă dați consimțământul ca taxeusv.ro. să poată utiliza orice comentariu scris pe pagina anterior menționată, în scopuri publicitare, de marketing sau pentru apărarea unor interese legitime.

De asemenea, declarați în deplină cunoștință și pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal referitoare la falsul în declarații, că toate informațiile furnizate de dumneavoastră sunt adevărate și exacte.

Universitatea ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră.

Securitatea informațiilor

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. admitereonline.usv.ro nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Conciliere

În cazul în care apar orice probleme, vă asigurăm că vom face tot posibilul să remediem situația apărută. Pentru acest caz și pentru nemulțumirile de orice fel care nu sunt rezolvate într-un mod convenabil pentru dumneavoastră și într-o manieră profesionistă de către reprezentanții Universității, vă rugăm să luați legătura cu reprezentantii acesteia:

CONTACT
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava
Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, Romania
Tel (centrală): +40 230 216 147
Tel (robot): +40 230 520 080
Fax: +40 0230 520 080
GPS: 47° 38′ 29.03″ N | 26° 14′ 45.54″ E